TÜRKİYE TEMASI

Odak

Bereket, berekete olan inanç ve paylaşım çıkış noktamızdır. Türkiye, ‘’Gezegeni Beslemek, Yaşam İçin Enerji” konusunu, sahip olduğu zengin mirasa odaklanarak ve bu mirastan beslenen büyük potansiyelini başkalarıyla paylaşarak ele almaktadır. Gıda “Hayat”tır, ve “Hayat” bizim topraklarımızda 12.000 yıl öncesine dayanır. Yaklaşımımız, zengin geçmişimizden kaynaklanan bilgi ve deneyimi harmanlayan ve bu bilgi ve deneyimi dünyaya sürdürülebilir bir gelecek sağlamak üzere dönüştüren bir vizyona sunmaktır.

 

Tarımın ve hayvancılığın anavatanı olan Anadolu, diğer bir deyişle “Küçük Asya”, şimdilerde dünyamızı meşgul eden gıda ve beslenme problemlerine doğal çözümler bulmak için geçmişinden ve asırları aşan medeniyetinden dersler alınabilecek eşsiz bir kaynaktır.

 

Sahip olduğumuz zengin biyo-çeşitlilik, farklı iklimlere, bitki örtüsüne ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan eşsiz coğrafi konumumuz ve derin tarihi ve kültürel birikimimiz gerek gıdanın geleceği gerekse gıda-tarım teknolojileri ve politikalarının daha da geliştirilmesi için zengin bir altyapı sağlamaktadır.

 

Sosyo-kültürel çeşitliliğimiz, mutfağımızdaki çok çeşitli ve birbirinden özel lezzetler ile özgün beslenme alışkanlıklarımızdan hayat bulan eşsiz ‘Füzyon’, aynı zamanda tüm dünya için engin bir öğrenme platformu niteliğindedir.

 

Mezopotamya’dan Çatalhöyük’e, Göbeklitepe’den Yenikapı Amforaları’na, Saray Mutfağı’ndan özgün yöresel mutfaklarımıza, geçmişten bugüne taşıdığımız tarımsal ürünler, yemek pişirme teknikleri, gıda saklama yöntemleri, yemek araç ve gereçleri tüm dünya insanları için mutlaka gelip görülmesi gereken bir müze ve tecrübe edilmesi gereken bir deneyimsel bir kütüphanedir.

KONUM BİLGİSİ

Yaklaşık 1 milyon metre kare büyüklüğündeki Expo alanı, Milano’nun kuzey batısında bulunmaktadır.

 

Türkiye Pavyonu, Expo alanının doğu tarafında 41 no.lu Lot’ta yer almaktadır.

Hedef

Türkiye, Expo Milano 2015’te her şeyden önce gıda ve beslenme alanındaki muhteşem ve asırlar öncesine dayanan geleneği ve dünyanın beslenme açısından daha yaşanabilir ve sürdürebilir bir yer olması yönündeki fikir ve vizyonu ile farklılığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

 

Expo Milano 2015, özellikle gıda ve beslenme konularında, global ölçekte iletişim, etkileşim ve fikir alışverişine yönelik kaydadeğer fırsatlar sunan evrensel bir platformdur. Türkiye, farklı ülkelerden milyonlarca insanın fikirlerini, geleneklerini, kültürlerini ve hatta güncel teknolojilerini birbirleriyle paylaşmasına olanak sağlayan EXPO’yu günümüz dünyasının temel iki sorunu olan “Gıda ve Enerji”ye kalıcı çözüm bulmak için tüm dünya ülkelerine sinerji ve işbirliği aşılayacak eşsiz bir organizasyon olarak görmektedir. Bu itibarla, güçlü geleneği ve kararlılığıyla Türkiye bu doğrultuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

 

Expo tarafından gündeme getirilen, “İnsanoğlu için doğru şartlar nasıl yaratılır, nasıl yeterli ve sağlıklı gıda sürdürülebilirliği sağlanır? İnsan, toprak, su ve hava arasında nasıl ince bir denge sağlanır?” sorularının dikkatle ve titizlikle ele alınması düşüncesinden hareketle; Türkiye tüm insanlığı ilgilendiren bu sorulara kalıcı çözümler bulunması yönünde yoğun bir gayret içerisindedir.

 

Bugüne dek Türkiye, gıda güvenliği, ekolojik denge, biyo-çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi ile türlerin korunmasına yönelik ulusal ve küresel çapta birçok proje geliştirmiş ve hayata geçirmiştir. Bu çalışmaları hiç bitmeyecek bir arayış olarak görmekte olan Türkiye, gıda ve beslenme alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımları uluslararası işbirliği çerçevesinde tüm insanlığın kullanımına sunarak beslenme açısından daha güvenli dünyaya ulaşmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Türkiye:

 

Bilim ve teknoloji alanında; biyo-çeşitlilik ve ekolojik dengenin korunması amacıyla tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan endemik türlerin gen bankaları aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılmasına ve "Uluslararası Kış Buğdayı Geliştirme Programı (IWWIP)" projesi gibi küresel ölçekte projelerin hayata geçirilmesine öncülük yapmaya,

 

Sahip olduğu oldukça farklı ve zengin geleneksel gıda üretim süreçleri bağlamında, Türk mutfağının üretim ve pişirme tekniklerine katkıda bulunan büyük medeniyetlerin mirasının korunması ve sürdürülmesine,

 

Hayvancılık ve balıkçılık alanındaki bilgi ve tecrübenin paylaşımı, güneş enerjisine dayalı mobil sulama tekniği ve bio-pestisit kullanımı gibi yenilikçi girişimlere ilişkin know-how’un değerlendirilmesine,

 

Sosyo-kültürel paylaşım açısından, Türk mutfağına özgü yemek pişirme, terbiye etme ve koruma teknikleri ile mutfak araç ve gereçlerinin sergilenmesine,

 

Günümüz dünyasındaki aşırı yoksulluk ve açlığı ortadan kaldırılması için sosyal sorumluluk programları düzenlenmesi ve tüm dünyanın dikkatini bu sorunların aciliyetine yöneltmek için bu faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirmeye açılmasına,

 

büyük önem vermektedir.

 

Özetlemek gerekirse, geçmiş, bugün ve gelecek arasında köprü kuran ve kültürü, doğayı ve teknolojiyi harmanlayan “Teması ve Pavyonu” ile Türkiye, EXPO Milano’da kültürel, tarihi ve geleneksel bütün zenginlik ve güzelliklerini sergileyecek ve tüm bunları insanlığın iyiliği ve refahı için paylaşma iradesini ortaya koyacaktır.

GELİŞMELERDEN HABERDAR OLUN

Gerekli

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

Daha fazla bilgi için Expo Milano 2015

web sitesini ziyaret edin.

Kucaklar

Paylaşır

İçerir

Saklar

Sürdürür

Geri Kazandırır

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI

© TÜRKİYE EXPO MILANO 2015

BASIN     KULLANIM KOŞULLARI     GİZLİLİK POLİTİKASI